Επωνυμία: COLORSATHENS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: COLORSATHENS   
ΑρΓεΜΗ: 150546203000
ΑΦΜ: 801163140
Διεύθυνση: ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 27-29
ΤΚ: 10678
Περιοχή: ΑΘΗΝΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διαχειριστής & Εταίρος: Δρακόπουλος Φώτιος του Αβράαμ, διεύθυνση κατοικίας Θέρμη  αρ. 0, Θέρμη
Εταίρος: Μαυρογένης Αλέξιος του Δημητρίου, διεύθυνση κατοικίας Ελευθερίας 432, Θέρμη
Κεφάλαιο: €150.000, κεφαλαιακή και εξωκεφαλαική εισφορά .